„HIPEN Junior” – czyli integracja młodych Europejczyków

"HIPEN Junior" – czyli integracja młodych Europejczyków
 Współpraca niesłyszącej młodzieży z różnych państw Europy. Wspólne pomysły, nauka, komunikacja, zabawa, integracja… Bez uprzedzeń, stereotypów i barier. Niemożliwe? A jednak! Bo przecież nie ma rzeczy niemożliwych!
Wystarczyło jedynie trochę dobrych chęci, pasji i ciekawych pomysłów, aby wspólnie z uczniami i dla uczniów stworzyć projekt na miarę Europy. „Historia Jednoczy Młodych Europejczyków” – pod takim tytułem odbył się międzynarodowy projekt HIPEN Junior, realizowany przez SOSW dla Niesłyszących z ul. Grochowej w Krakowie, który sprawił, że niemożliwe stało się możliwym! Jego kulminacyjnym punktem było spotkanie w dniach 23-28.10.2017r., w którym wzięła udział niesłysząca i słabosłyszaca młodzież z 6 instytucji partnerskich zlokalizowanych w 5 europejskich krajach: Polsce, Francji, Finlandii, Rumunii i Czechach (łącznie 47 osób). Placówki te zrzeszone są w międzynarodowej sieci HIPEN (Hearing Impaired Professional European Network), której nadrzędnym celem jest wspieranie rozwoju i edukacji osób niesłyszących. Projekt zrealizowano dzięki środkom programu Erasmus+.
Głównymi celami projektu były: integracja osób niesłyszących, znoszenie barier, rozwój osobisty oraz poszerzanie wiedzy na temat historii, dziedzictwa i różnorodności kulturowej Europy. Poprzez liczne warsztaty i gry o tematyce historycznej, uczestnicy projektu mieli możliwość zaprezentowania historii, kultury i tradycji własnych narodów, mogli podzielić się swoją wiedzą, emocjami i przekonaniami z rówieśnikami z innych krajów oraz nauczyć się tolerancji wobec odmiennych kultur. Niezwykle istotnym elementem projektu był także rozwój umiejętności komunikacyjnych młodzieży – zarówno w sferze języka angielskiego, jak i migowego.
Zjazd młodzieży obfitował w wiele atrakcji. Spotkanie otworzył występ grupy rekonstrukcyjnej z Gorlic, która zaprezentowała stroje i zwyczaje wojskowe z czasów I Wojny Światowej. Następnie każda grupa narodowa przedstawiła prezentację multimedialną pt. „Wydarzenia historyczne i osoby, z których jesteśmy dumni” oraz krótko omówiła historię swojego narodu. W konsekwencji stworzono wspólną europejską oś czasu, która uświadomiła uczestnikom, że wszyscy mamy te same korzenie a historie naszych narodów przeplatają się, tworząc spójną całość.
W celu lepszego poznania Krakowa uczestnicy projektu wzięli udział w grze miejskiej, podczas której wykonywali różne zadania, ucząc się przy tym współpracy w grupie. Całości dopełniły interaktywne warsztaty w Muzeum Podziemi Rynku pt.„Wszystkie drogi prowadzą do Krakowa”, dzięki którym każdy z uczestników mógł odszukać na mapie miejsce swojego pochodzenia oraz wskazać jego usytuowanie na szlakach handlowych średniowiecznej Europy. Młodzież wzięła również udział w zajęciach na Wzgórzu Wawelskim, gdzie m.in. zwiedziła Katedrę, w której pochowani są najważniejsi władcy i bohaterowie Polski od króla Władysława Łokietka do Marszałka Józefa Piłsudskiego. I tak od średniowiecza przez kolejne epoki uczestnicy projektu dotarli do wydarzeń XX wieku.
Każda grupa narodowa opracowała i omówiła plakaty pt. „Głusi w czasie II Wojny Światowej”, które pozwoliły wzmocnić poczucie wspólnoty i tożsamości Głuchych Europejczyków. Z poznawaniem zagadnień dotyczących współczesnej historii związane były również inne aktywności, takie jak: podchody na krakowskim Kazimierzu, zwiedzanie Fabryki Emalii Oskara Schindlera, czy byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Po powrocie do Krakowa przeprowadzono warsztaty malarskie, podczas których uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swoich emocji poprzez sztukę. Młodzież wzięła też udział w dyskusji na temat znaczenia jedności, integracji i tolerancji dla utrzymania pokoju na świecie. Ukształtowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za przyszłość ułatwiły „gołąbki pokoju”, czyli warsztaty, podczas których uczestnicy spisali pokojowe hasła – wskazówki, jak należy postępować, aby wojna już nigdy się nie powtórzyła.
Poznawaniu historii towarzyszyły liczne i zróżnicowane warsztaty, przeprowadzone przez nauczycieli SOSWdN – m.in. „moje styropianowe państwo”, „europejskie zamki”, czy „narodowe wyszywanki”. Poprzez różne formy ekspresji, uczestnicy mieli możliwość wyrażenia swoich patriotycznych uczuć, z równoczesnym poszanowaniem innych kultur. Wzięli też udział w warsztatach języka angielskiego, które pomogły im nawiązać nowe znajomości oraz usprawnić komunikację. Budowaniu wzajemnych relacji, przyjaźni, partnerstwa i obalaniu stereotypów sprzyjały liczne gry, zabawy i konkursy.
Podczas dnia narodowego zaprezentowano zróżnicowane elementy europejskiego folkloru. Każda grupa przygotowała jedną tradycyjną potrawę, aby uczestnicy zjazdu mogli spróbować regionalnych specjałów z różnych zakątków świata. Po degustacji wystąpił pan Ryszard Szarzyński – głuchy krakowski artysta pantomimy, a po nim zespół pieśni i tańca „Małe Słowianki”. Następnie każda grupa, ubrana w stroje ludowe, zaprezentowała swój taniec narodowy oraz przeprowadziła warsztaty, dzięki którym uczestnicy mogli się wzajemnie nauczyć podstawowych kroków. Po oficjalnej części wieczoru narodowego, młodzież zorganizowała dyskotekę, podczas której wspólnie zatańczyła specjalny taniec migowy.
Na podsumowanie 6-dniowego spotkania przeprowadzono krótki quiz. Następnie uczestnicy stworzyli kronikę zjazdu wraz z dekalogiem „Moja idealna Europa”, przedstawiającym uniwersalne zasady pokojowej i przyjaznej egzystencji. Po tygodniu wspólnych przeżyć ciężko było się rozstać. Ale czy to już koniec tej pięknej przygody? Kto wie? Może dopiero początek…
Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na profilu Facebook: HIPEN Junior. Zapraszamy do obejrzenia relacji z przebiegu spotkania i polubienia naszego profilu!

8.02.-2.03.2018 wystawa prac uczestników projektu w siedzibie Polskiego Związku Głuchych przy ul. Św. Jana 18

Autorka artykułu - Katarzyna Grosicka
autorką zdjęć - Monika Grabowska-Orządała 
( SOSW dla Niesłyszących w Krakowie z ul. Grochowej)

 
Autor: Webmaster

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
swiss contribution ECORYS eurobalt

Kontakt

Ulica Św. Jana 18
31-018 Kraków

tel. (012) 422-73-45,422 39 94
Faks: (012) 421-39-10

Pn-Pt 7:30 - 15:30 czw 7:30 - 21:00

e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl

logo VU Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Regionalnego
Viribus Unitis
ul. Myśliwska 4c/8
33-300 Nowy Sącz
mail: biuro@unitis.pl
tel. (18) 547-62-42