projekt „Cichy pracownik II”

projekt "Cichy pracownik II"
 ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Cichy pracownik II”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,
8 Oś priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
Projektodawca: Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. Nowy Sącz,
ul. Myśliwska 4c/8
Partner: Polski Związek Głuchych Oddział Małopolska, Kraków, ul. Św. Jana 18
Czas trwania projektu: 01.09.2016r. do 28.02.2018r.
Główny cel projektu: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych , biernych zawodowo, w wieku 30+ , z województwa Małopolskiego.
Grupa docelowa: Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją słuchu.
Zadania realizowane w projekcie:
1. Opracowanie Indywidualnego Planu Dziania (IPD) dla każdego uczestnika projektu
2. Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
3. Pośrednictwo pracy
4. Zajęcia z psychologiem
5. Kursy i szkolenia zawodowe
6. Staże
Formy wsparcia:
- materiały szkoleniowe
- stypendia szkoleniowe
- catering za zajęciach
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
- certyfikaty ukończenia szkoleń
Rekrutacja do projektu odbędzie się w 3 turach:
I. wrzesień – październik 2016r.
II. styczeń – luty 2017r.
III. maj – czerwiec 2017r.
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Informacje na temat projektu można uzyskać :
- e-mail:biuro@czas.sacz.pl
- pod numerem telefonu 18 547-62-42 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 -14.00 ( asystent koordynator projektu Maria Józefiak)
- w biurze projektu Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. ul. Myśliwska 4c/8 33-300 Nowy Sącz

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:
1.Regulamin rekrutacji
2. Zał. nr 1 - Formularz zgłoszeniowy
3. Zał. nr 2 - Oświadczenie kandydata/ ki projektu o przetwarzaniu danych osobowych
4. Zał. nr 3 - Oświadczenie kandydata/ ki o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych
5. Zał. nr 4 - Oświadczenie kandydata/ ki o poinformowaniu o podjęciu pracy po ukończeniu udziału w projekcie
6. Zał. nr 5 – Deklaracja udziału osoby zakwalifikowanej do uczestnictwa w projekcie
Autor: Webmaster

Komentarze


Brak komentarzy - Badź pierwszy!!!
Dodaj komentarz
Główna kolumna
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
swiss contribution ECORYS eurobalt

Kontakt

Ulica Św. Jana 18
31-018 Kraków

tel. (012) 422-73-45,422 39 94
Faks: (012) 421-39-10

Pn-Pt 7:30 - 15:30 czw 7:30 - 21:00

e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl

logo VU Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Regionalnego
Viribus Unitis
ul. Myśliwska 4c/8
33-300 Nowy Sącz
mail: biuro@unitis.pl
tel. (18) 547-62-42