Baza wiedzy

Urządzenia ułatwiające osobom Głuchym codzienne życie

Urządzenia ułatwiające osobom Głuchym codzienne życie

2013-10-30 | Medycyna
Przyczyną izolacji osób głuchych i niedosłyszących jest brak warunków sprzyjających ich rozwojowi. Brak słuchu nie musi jednak na nią skazywać, gdyż istnieje sprzęt ułatwiający codzienne funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnością tego zmysłu. | czytaj więcej »

Lista Ośrodków w całej Polsce Koordynujących Rehabilitację Domową:

2013-10-21 | Medycyna
Lista Ośrodków w całej Polsce Koordynujących Rehabilitację Domową: | czytaj więcej »

Rozporządznie MPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

2013-09-06 | Medycyna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia Na podstawie art. 4a ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowe i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.2) | czytaj więcej »

Rozporządzenie MPiPS zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

2013-09-06 | Medycyna
Projekt z dnia 21 lutego 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności Na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.2) | czytaj więcej »
Główna kolumna
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
swiss contribution ECORYS eurobalt

Kontakt

Ulica Św. Jana 18
31-018 Kraków

tel. (012) 422-73-45,422 39 94
Faks: (012) 421-39-10

Pn-Pt 7:30 - 15:30 czw 7:30 - 21:00

e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl

logo VU Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Regionalnego
Viribus Unitis
ul. Myśliwska 4c/8
33-300 Nowy Sącz
mail: biuro@unitis.pl
tel. (18) 547-62-42