Baza wiedzy

Zasiłek pielęgnacyjny

2014-01-27 | Prawo
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. | czytaj więcej »

Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych

2013-11-08 | Prawo
Uprawnienia do przejazdów bezpłatnych mają dzieci niesłyszące do 16 roku życia wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe. | czytaj więcej »

Dofinansowanie ze środków PFRON

2013-11-08 | Prawo
Osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności mogą starać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. | czytaj więcej »

Program Mieszkanie dla Młodych

2013-10-29 | Prawo
Warunki programu „Mieszkanie dla Młodych” Zapraszamy do zapoznania się z głównymi, aktualnymi warunkami programu Mieszkanie dla Młodych. | czytaj więcej »

POWIATOWY

2013-09-06 | Prawo
Program Aktywny samorząd jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych. | czytaj więcej »

RMPiPS w sprawie rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN

2013-09-05 | Prawo
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) | czytaj więcej »

RMPiPS w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia PJM, SJM i SKOGN oraz tłumacza-przewodnika

2013-09-05 | Prawo
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego, sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych oraz tłumacza-przewodnika (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2012 r., Poz. 687) | czytaj więcej »

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się

2013-09-04 | Prawo
Pełna treść ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.) | czytaj więcej »

testst

2013-09-02 | Prawo
Główna kolumna
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
swiss contribution ECORYS eurobalt

Kontakt

Ulica Św. Jana 18
31-018 Kraków

tel. (012) 422-73-45,422 39 94
Faks: (012) 421-39-10

Pn-Pt 7:30 - 15:30 czw 7:30 - 21:00

e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl

logo VU Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Regionalnego
Viribus Unitis
ul. Myśliwska 4c/8
33-300 Nowy Sącz
mail: biuro@unitis.pl
tel. (18) 547-62-42