Celem naszego portalu jest:

  • zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu w celu udzielania im pomocy w sprawach życiowych,
  • prowadzenie rechabilitacji słuchu i mowy dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży w wieku szkolnym,
  • sprawowanie opieki nad dziecmi i młodzieżą niesłyszącą i z wadą słuchu oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących,
  • udzielanie pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych,
  • prowadzenie rehabilitacji w kierunku przystosowania osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu do życia społecznego i zawodowego,
  • organizowanie pracy oświatowej, zawodowej, kulturalnej i społecznej,
  • organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki i sportu masowego,
  • prowadzenie zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z wadą słuchu zatrudnionych w jednostkach działalności gospodarczej PZG,
  • ochrona praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno - bytowych,
  • propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji inwalidów słuchu oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu,
Główna kolumna
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
swiss contribution ECORYS eurobalt

Kontakt

Ulica Św. Jana 18
31-018 Kraków

tel. (012) 422-73-45,422 39 94
Faks: (012) 421-39-10

Pn-Pt 7:30 - 15:30 czw 7:30 - 21:00

e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl

logo VU Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Regionalnego
Viribus Unitis
ul. Myśliwska 4c/8
33-300 Nowy Sącz
mail: biuro@unitis.pl
tel. (18) 547-62-42