O projekcie

Celem projektu "glusi.tv.malopolskie" jest wzrost aktywności obywatelskiej osób głuchych z terenu Małopolski i ich partycypacji w życiu publicznym. Projekt przewiduje stworzenie narzędzia informatycznego (portalu), dzięki któremu osoby głuche będą mogły realizować w pełni swoje prawa obywatelskie i brać aktywny udział w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi internetowych i innych nowoczesnych technologii komunikacji. Projekt ma za zadanie integrowanie środowiska głuchych w egzekwowaniu swoich praw i ułatwieniu w ich korzystaniu. Dzięki branżowemu portalowi środowisko osób głuchych będzie, z większą świadomością realizować swoje prawa. Portal, oprócz materiałów filmowych, tłumaczonych na język migowy, zawierał będzie treści edukacyjne w zakresie poradnictwa obywatelskiego i praw konsumenckich.

Realizator projektu: Polski Związek Głuchych Oddz. Małopolska
Partner: Fundacja Viribus Unitis

Projekt jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu wspolpracy z nowymi krajami czlonkowskimi Unii Europejskiej.
Główna kolumna
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
swiss contribution ECORYS eurobalt

Kontakt

Ulica Św. Jana 18
31-018 Kraków

tel. (012) 422-73-45,422 39 94
Faks: (012) 421-39-10

Pn-Pt 7:30 - 15:30 czw 7:30 - 21:00

e-mail: oddzial@pzg.krakow.pl

logo VU Biuro projektu:
Fundacja Rozwoju Regionalnego
Viribus Unitis
ul. Myśliwska 4c/8
33-300 Nowy Sącz
mail: biuro@unitis.pl
tel. (18) 547-62-42